Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Gunnar Hökmark (M)
Jag vill ha ett öppet Europa
Skrivet av Gunnar Hökmark (M) 2009-04-07, klockan 09:37

Det finns en sak som slår mig i Åsa Westlunds inlägg och det är följande citat: " Moderaterna har valt en annan väg. "

"De vill att våra utsläppsminskningar ska ske utanför Europa. Att fattigare länder ska minska sina utsläpp så vi ska slippa förändra oss. De har tagit av Sverige den ledartröja vi hade i Europa och försöker nu ta av Europa den ledartröja vi har i världen."

Det ska ses mot att den svenska regeringen har satt målet för Sverige att minska utsläppen med 40% och att ha en fossiloberoende transportsektor. Det kallar Westlund att vi inte ska minska utsläppen och att andra har tagit av oss ledartröjan. Det är inte seriöst.


Menar hon på fullt allvar det hon säger? Eller är det nödvändigt att hitta på för att kunna försvara den egna politiken? Vem har mer långtgående krav än Sverige? Vem har enligt Westlund ledartröjan före Europa och EU och vem har ledartröjan före Sverige? Labours Storbritannien? Socialdemokratiska Ungern? Eller Tyskland? Eller för den delen oljeproducerande Norge? När Europa har satt mer långtgående mål än någon annan kontinent menar Westlund att det innebär att minskningarna ska ske utanför EU och att Sverige inte vill göra något.

Sverige är det land som har lovat störst minskningar av utsläppen. Det är Sverige som har drivit fram de krav Europa ställer. Och vi hade inte haft en global klimatpolitik utan att Europa hade drivit fram den, och Sverige har sedan vi först beslutade om ett tak för koldioxidutsläpp – som socialdemokraterna röstade emot – varit drivande för att etablera en europeisk politik. Känner hon inte till vad parlamentet och rådet har beslutat om minskningar? Har hon inte noterat att den nuvarande regeringen har lagt mål som går långt utöver vad socialdemokraterna någonsin gjorde, som hellre ville avveckla kärnkraften än minska utsläppen. Jag måste notera att det inte framgår vad Westlund själv vill, annat än att hon inte vill göra det som ingen annan heller vill. Men är det vad hon menar med att ett annat Europa är möjligt?


Skälet till att jag uppehåller mig vid hennes påståenden om klimatpolitiken: att Europa inte gör något, att Sverige inte vill göra något och att alla andra förutom Europa och Sverige är bättre är att det är med samma nyanser hon talar om politiken i övrigt. EU sägs hota kollektivavtalen i form av Laval-domen, trots att det EG-domstolens beslut inte påverkade de svenska kollektivavtalen utan bara frågan om Byggnads hade rätt att hindra lettiska arbetstagare som hade löner inom ramen för Byggnads kollektivavtal att arbeta i Sverige.


Ett annat Europa? Är det ett Europa där utländska löntagare hindras arbeta, där främmande människor anklagas för social turism med skrämselpropaganda av det slag som socialdemokraterna mötte de nya medlemsländerna med? Där vi river upp möjligheten att arbeta i ett annat land som utstationeringsdirektivet ger? Där vi lyssnar till Gordon Browns paroll " British jobs for British workers?"

Ett annat Europa där man i Bryssel lagstiftar om arbetstider och jourtider , som socialdemokraterna har drivit i strid med den svenska arbetsmarknadens traditioner, istället för inom ramen för de kollektivavtal som socialdemokraterna säger sig vilja skydda när det gäller Byggnads makt.


Ett annat Europa där socialistgruppen får igenom sina krav på att tänja på statsstödsregler, hindra tjänstehandel och skydda offentliga monopol? Där länder tävlar med varandra om statsbidrag och urholkade statsfinanser. Det ger högre räntor och färre jobb.

Ett annat Europa där rörligheten över gränserna inte gäller sjuka människor som söker vård? Ett annat Europa där vi avvecklar kärnkraften på klimatets bekostnad och stänger elexporten till fattiga grannländer som behöver el för att minska sitt olje- och kolberoende och ändå kunna klara jobben?


Åsa Westlunds och socialdemokraternas Europa är annorlunda. Reglerat och begränsat. Då är det lättare att framstå som framstegsvänlig genom att hävda att Sverige inget gör för att minska utsläpp och att EU hotar kollektivavtalen. Men problemet för socialdemokraterna är ju att det inte är sant. Och då blir den socialdemokratiska politiken något helt annat. Inskränkt och förmyndaraktig. Centralistisk för att styra över andra. Fördomsfull mot det nya. Rädd för människors egna val.


Det är ett annat Europa. Men jag vill ha ett öppet Europa som hyllar öppenheten, som ägnar sig åt investeringar och nya jobb, som öppnar upp marknader för konkurrens och nytänkande, som är öppet för medborgarna och som hälsar gamla som nya medlemmar lika välkomna. Som använder sig av både kärnkraft och vindkraft för att minska CO2 utsläppen. Som leder världens klimatpolitik mot Köpenhamn. Som istället för ökat statsstöd till företag med vikande marknader investerar i forskning.

 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Blogg info


Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna

Personlig information

Gunnars hemsida

Fler bloggar
Vi moderater värnar den svenska tryckfriheten
2009-10-23 / 11:10
En agenda för förändringens drivkrafter!
2009-09-22 / 18:11
Ska vi rädda fisket behövs EU
2009-09-11 / 15:28
Socialdemokraterna borde byta argument
2009-04-09 / 10:32
Jag vill ha ett öppet Europa
2009-04-07 / 09:37

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Patric
2010-03-04 / 08:40
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-30 / 13:58
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-20 / 20:38
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Linda
2009-11-02 / 22:45
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Jakob Sjövall
2009-10-27 / 15:26
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Pontus Engström
2009-10-25 / 15:18
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Erik Johansson
2009-10-24 / 11:28
Ska vi rädda fisket behövs EU
Erik Johansson
2009-09-14 / 17:34
Det stora hotet
Britt Tryding
2009-04-14 / 16:38
Socialdemokraterna borde byta argume...
Markus
2009-04-11 / 17:16