Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Gudrun Schyman (FI)
Ella Bohlin går vilse bland värderingar
Skrivet av Gudrun Schyman (FI) 2009-05-31, klockan 12:32

Ella Bohlin skriver att EU-valet saknar egentliga valfrågor och vill se mer diskussione om värderingar och fred. Hon tar domstolsutslaget i "Laval"-målet som exempel småfrågor som inte är värt att diskutera. Jag häpnar!

Frågan om vilka regler och vems intresse som ska styra på arbetsmarkanden är i allra högsta grad en fråga om värderingar. Fattar inte Ella Bohlin det så är det illa.

Arbetsmarkandens parter består av två olika intressen som står mot varandra. Löntagare och arbetsgivare. Det pågår en ständig maktkamp. Är det högst avkastning till ägarna eller bättre arbetsvillkor och högre löner till de som jobbar som ska styra? Ska kvinnor ha rätt till heltid och lön som det går att leva på eller ska vi fortsätta med systemet "vi ringer och ni springer"?  

Hur man ser på det är en fråga om värderingar. En marknad med fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbetskraft måste mötas av starka fackförbund, respekt för kollektivavtal och en stark arbetsrätt. När löntagarintressen blir underställda EG-rätten tycker man olika om det, beroende på värderingar. Själv är jag av den uppfattningen att löntagarintressena måste stärkas, gärna i form av en femte "frihet", en social stadga, som den samlade Nordiska fackföreningsrörelsen föreslagit. Med tillägget att vi måste lyfta upp jämställdheten.

När eu-länderna struntar i att bygga ut barnomsorg, och på det viset förvägrar kvinnor rätt till arbete, är det ett uttryck för värderingar. Det är en värdering av kvinnan som icke självständig individ, icke i behov av samma rätt till ekonomiskt oberoende som män. När kvinnors aborträtt inskränks i land efter land är det uttryck för samma värdering. Kvinnor ska inte ha självbestämmande över sina egna kroppar. Några påstår t.o.m. att det är påven som ska bestämma.

Den allvarligaste utmaningen i Europa idag är att det är högerextrem politik, parad med religiös fundamentalism, som är på frammarsch. Det påverkar både den inrikespolitiska arenan, också i Sverige, och det påverkar Europapolitiken. Inte minst i EU-förhållningssätt till världen utanför. Handel och bistånd utformas inte i enlighet med respekt för mänskliga rättigheter, invandrade människor betraktas som andra klassens invånare, flyende får inte rätt att söka asyl utan stoppas redan innan de nått en gräns, sexuella och reproduktiva rättigheter till kvinnor får inte finnas med i biståndssatsningar för att Malta och andra länder med religös fundamentalism vid makten motsätter sig preventivmedel, sexualupplysning och abort.

Detta är värderingar och de är djupt reaktionära och inpyrda med religiös fundamentalism. Att EU nu, i enlighet med Lissabonfördraget, vill stärka sina militära muskler gör inte världen säkrare för någon, varken innanför EU:s gräns eller utanför.

Bara för att KD i stora stycken stödjer den här politiken kan inte Ella Bohlin påstå att det inte handlar om värderingar!


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Schyman är större
Ella Bohlin verkar gå vilse bland mer än värderingar. Det är som om hon är fullkomligt blind. Hur kan hon inte se att Schymans politik handlar om mer än att jämna ut könsfördelningen i politiken?

Hur kan hon inte se att feminismen är större än så? Hur kan hon inte se vikten av att göra Europa mer jämställt? Skicka Schyman till Bryssel! "Ellor" finns det tyvärr gott om där nere redan.


Kommentar av Josefin 2009-06-06, klockan 00:30

Hur trovärdig är Gudrun Schyman?
Gudrun Schyman visar förvånansvärt stort förtroende för ”herrlubben” EU då hon vill ge Bryssel mer makt.

Hur trovärdigt är det när hon precis har dömt ut EU som ett patriarkalt projekt? Nu ska alltså Bryssel besluta om kvoterad föräldraförsäkring och abort. Nej, låt oss ta hand om dessa frågor på hemmaplan.

Ett Europa som värnar de mänskliga rättigheterna och klimatet är viktigast för mig och jag ser det som grundläggande värderingar för EU. Självklart ska EU ha en bättre könsfördelning både parlamentet och på de höga posterna inom unionens institutioner. Därför kandiderar jag.

Jag är också kvinna, Gudrun, och bär unika erfarenheter. Skillnaden mellan oss är att jag väljer att tro på det kvinnliga könet, vår kompetens och kraft. Vi klarar oss bra utan kvotering och offermentalitet!


Kommentar av Ella Bohlin 2009-05-31, klockan 23:37
Blogg info


Gudrun Schyman (FI)
Feministiskt initiativ

Personlig information
EU:s beslut påverkar vår vardag allt mer. Jag vill se ett helhetsperspektiv i den europeiska politiken. Vi behöver jobb och lika lön oavsett kön, bygga ut barn- och äldreomsorg, ett stopp för mäns våld mot kvinnor och sexuell slavhandel, en omställning till långsiktigt hållbara samhällslösningar samt erkänna abort som en mänsklig rättighet.
Skicka Schyman till Bryssel!

Fler bloggar
Vem vann valet?
2009-06-12 / 12:36
Ella Bohlin går vilse bland värderingar
2009-05-31 / 12:32
Alf Svensson är ute och cyklar!
2009-05-27 / 12:51
Pratar vi bara med varandra?
2009-05-23 / 21:17
Klimatpolitik måste våga se kön
2009-05-17 / 18:05

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Vem vann valet?
Desirée Tedenmark
2010-02-03 / 12:36
Vem vann valet?
Josef Boberg
2009-09-03 / 23:58
Vem vann valet?
Josef Boberg
2009-09-02 / 20:26
Vem vann valet?
Joel Bergqvist
2009-07-19 / 18:48
Vem vann valet?
Märta Skantz
2009-06-12 / 13:44
Ella Bohlin går vilse bland värderin...
Josefin
2009-06-06 / 00:30
Ella Bohlin fumlar med fakta
Nineve
2009-06-02 / 12:27
Ella Bohlin går vilse bland värderin...
Ella Bohlin
2009-05-31 / 23:37
Ska påven bestämma över min kropp?
Kim G.
2009-05-29 / 20:10
Alf Svensson är ute och cyklar!
Lina
2009-05-27 / 15:17