Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Christofer Fjellner (M)
Ansvarsfull politik eller sagan om sedelpressen
Skrivet av Christofer Fjellner (M) 2009-06-01, klockan 13:33

Det finns bara två lägen för att bemöta ekonomiska utmaningar. Antingen inser man allvaret i dem och tar tag i dem. Alternativet är att blunda för verkligheten och skjuta betalningen på framtiden, lämpa över ansvaret på kommande generationer snarare än att möta de tuffa tiderna idag.

Det är en djup kris. Det känns av överallt. Överallt kanske inte i form av arbetslöshet och tomma plånböcker, men definitivt i sinnesstämningen. Det är nervöst, här hemma i Sverige, i Europa och i världen. Det är en naturlig konsekvens av att det är på allvar. Åratal av obalanser i världsekonomin har nu tagit steget ut från räkenskaperna in i verkligheten.

Det finns bara två lägen för att bemöta ekonomiska utmaningar. Antingen inser man allvaret i dem och tar tag i dem. Det är det som får ansvarstagande människor att betala våra räkningar, att inte låta fakturor förfalla till inkasso, utan se till så att vår hushållsekonomi är i balans. Alternativet är att blunda för verkligheten och skjuta betalningen på framtiden, lämpa över ansvaret på kommande generationer snarare än att möta de tuffa tiderna idag.

Den svenska finanspolitiken måste vila på övertygelsen att det svenska folket har en strävsamhet och de svenska företagen en konkurrenskraft som gör att de klarar krisen. Det vill säga, de klarar den om vi inte lägger ytterliggare bördor på deras axlar. För det är ju vad det handlar om. De som nu lovar vitt och brett finansierar det genom ökade bördor på dem som nu faktiskt klarar sig utan stöd.

Om vi genom åtgärder låter krisen mynna ut i sagan om sedelpressen så vaknar vi snart i en mardröm – i vilken den svenska välfärden bryts ner i takt med de offentliga finanserna. Sanningen är att klassiska lärdomar måste leda oss ur denna kris. Den viktigaste är insikten att de offentliga finansernas kraft och möjlighet är begränsad.

Vikten av balans i de offentliga finanserna måste drivas av ansvarstagande svenska politiker. Regeringen kommer trycka på det när Sverige är EU:s ordförandeland senare i år. Det är viktigt att det backas upp i Europaparlamentet av ledamöter som förklarar varför sedelpresspolitikerna har fel.

En annan lärdom är att slutenhet inte är vägen ur krisen. Det var slutenhet, handelshinder och protektionism som gjorde 1930-talets amerikanska finanskris till en global lågkonjunktur. Den internationella handeln över gränserna måste fortsätta. Motsatsen drabbar Sverige hårdast av alla. Vad vi nu ser i Sverige – med dystra företagssiffror och varsel – är resultatet av att omvärlden inte handlar lika mycket av oss längre. Sverige är ett litet land i industrialiseringens framkant – vi förser världen med avancerade produkter och tjänster – och exporterar därför som få, samtidigt som vi importerar mycket av det vi behöver för vår vardag.

Detta – att vi fokuserar på det vi är bra på och importerar det andra gör bättre – har gjort vårt land till ett av världens mest välmående. Därför är hot mot öppenheten och utbytet och hot mot den svenska sysselsättningen och välfärden. Fortsatt handel och rörelse över gränserna är en ödesfråga. Även här krävs svenska politiker som stolt står upp för den drygt hundrafemtioåriga svenska erfarenheten; frihandel gör oss rikare än vad vi hade varit om vi inte handlat med andra.

Inom ramen för det vi har råd med ska vi möta krisen med stödåtgärder. Men stödåtgärderna får inte resultera i att vi lägger ytterliggare bördor på det som inte behöver stöd för tillfället. Men allt löser vi inte på hemmaplan eller genom eget ansvarstagande. Delar av krisen kräver ett internationellt ansvarstagande. Detta är något som har bäring också på den internationella klimatutmaningen.

Den svenska regeringen ska inte bara leda Europa ur tomma kassor och jobbkris. Som ledare för EU vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn senare år har Sverige ett historiskt uppdrag. För det måste stå klart för var och en att vi nu måste samla sin tilltro till ett ny globalt avtal om minskning av växthusgasutsläpp.

Det ser mörkt ut och ingen ska lura sig att tro att det är en barnlek att få övriga världen att gå så långt som EU i sina löften – 30 % minskning av utsläppen till 2020. För många länder och regeringar är morgondagens hot om ett förändrat klimat inte lika akut som dagens finanskris. Sverige har så här långt fått med hela EU på ambitiösa mål, och vi måste arbeta för att få EU att gå längre, och framförallt måste EU få med sig världen. Det är en utmaning som i sig inte ska underskattas.

Det finns val som handlar om generösa löften. Där den viktigaste valfrågan blir vad man ska göra för pengarna. Men det är högkonjunktursjobb. Nu befinner vi oss en lågkonjunktur som känns av. Den viktigaste frågan är inte att lova nytt, utan att bevara vad som finns.

Den som hävdar något annat bygger sin politik på sagan om sedelpressen. Det är inte en ond politik, den bygger alldeles säker på goda ambitioner och viljan att göra gott. Men vägen till helvetet är kantad av goda intentioner.

Christofer Fjellner


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Vet Fjellner vad hans regering håller på med?
"Det finns bara två lägen för att bemöta ekonomiska utmaningar. Antingen inser man allvaret i dem och tar tag i dem."

Har Fjellner helt missat vad hans regering står för? Stå helt handfallna inför krisen, och på något sätt får det att framstå som att det är ansvarstagande att trötta ut krisen istället för att tag tag i de stora problemen.

Varje dag tvingas 100 stockholmare nyanmäla sig på arbetsförmedlingen, utöver tragedin att bli av med sitt jobb, går de en osäker framtid till mötes, som inte blir roligare med de av alliansen genomförda försämringarna i Arbetslöshetsförsäkringen. På detta drabbas de av den straffbeskattning som även våra pensionärer drabbas av. Är detta rättvisa och ansvarstagande? Det är yttersta formen av slöseri, nämligen slöseri med humankapital.


Kommentar av Andreas Sjölander 2009-06-01, klockan 16:03

Bakom de internationella slöjorna
Klimatskräcken är ett makroekonomiskt verktyg; ett hotscenario som används flitigt på den intenationella arenan: "Hjälp 3:e världen växer! Vad ska vi göra?"

Andra verktyg är centralbanksslöjan och sedelpressen, IMF/WB:s lånestrategier, hotet om nukleär energi i 3:e världen, terrorism av olika sorter (reel terror och fantasiterror: cyber, biologisk, talibaner etc.).

Så gör vi när vi bestämmer:
* Hota effektivt (1-6).
* Skicka ut skuggridåerna genom media.
* Hypa programmen, dölj omfattningen och implementera agendan steg för steg.
* Sköt resten bakom slöjan.
(Kolla in Peter Schiffs eller Michael Hudsons analyser)

NWO= International community, with zero transparency.
Ok?

Audit the FED!
The road to hell is paved with good intentions.


Kommentar av Janne O 2009-06-01, klockan 15:55

Klimathysteri och ekologisk extremism
Ekonomin är det viktigaste. Därför måste vi sluta att sabotera vår konkurrenskraft med klimathysterin. Det är bedrövligt att också normala politiker har hakat på den ekologiska extremismen, men EU verkar aldrig missa en ursäkt för ökad inblandning.


Kommentar av Erik Johansson 2009-06-01, klockan 14:46
Blogg info

Bild: Peter Kuntsson
Christofer Fjellner (M)
Moderaterna

Personlig information
EU står inför ett vägval: frihet står mot barriärer och gränser, öppenhet mot hemlighetsmakeri, handel mot protektionism. Mitt val är lätt.

Jag vill fortsätta arbeta för ett fritt, öppet Europa där människor styr över sina egna liv och handel över gränser ger välstånd och utveckling- för ett fritt Europa utan politisk klåfingrighet, helt enkelt!
www.fjellner.eu

Fler bloggar
Grön frihandel och ambitiösa klimatmål
2009-06-04 / 18:28
(S) vill exportera sedelpresspolitiken till Br...
2009-06-03 / 18:45
Regeringens fel att exporten faller?
2009-06-02 / 19:25
Ansvarsfull politik eller sagan om sedelpresse...
2009-06-01 / 13:33
Sysselsättningen räddas genom ansvarstagande
2009-04-28 / 20:23

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Regeringens fel att exporten faller?
Erik Johansson
2009-06-03 / 14:43
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Andreas Sjölander
2009-06-01 / 16:03
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Janne O
2009-06-01 / 15:55
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Erik Johansson
2009-06-01 / 14:46
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Tage R
2009-05-22 / 06:06
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Janne O
2009-04-28 / 21:02
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Tormod
2009-04-28 / 18:57
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
JANNE O
2009-04-28 / 10:05
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Niklas
2009-04-28 / 07:48
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Daniel J
2009-04-27 / 16:29