Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Gunnar Hökmark (M)
Ska vi rädda fisket behövs EU
Skrivet av Gunnar Hökmark (M) 2009-09-11, klockan 15:28

Ofta talar vi om EU som något av omvärlden givet som vi har att rätta oss efter. "EU har bestämt", eller "EU har sagt" eller" EU säger" eller "EU vill". Vi är bara föremål för detta mystiska ”EU” som fattar beslut ovanför våra huvuden. Men det är i själva verket tvärtom. Inom ramen för det europeiska beslutsfattandet kan vi tillsammans med andra påverka våra egna förutsättningar och möjligheter på ett sätt som ett enskilt land själv inte hade kunnat göra.

De som är emot detta samarbete vill gärna beskriva det som något utomjordiskt eller som något som från dimmorna i Flandern slår till med konstiga beslut.

Men finanskrisen och den ekonomiska politiken har visat att det finns frågor som är gemensamma och som måste hanteras gemensamt. Samarbetet ger oss en möjlighet att tillsammans påverka besluten och den verklighet som blir följden. Många fastnar i att ställa krav på EU i de frågor som de i den svenska inrikespolitiken inte förmår uppnå stöd för, andra ser hellre politiken kring EU som en mystisk maktkamp mellan oklara intressen. Just nu ser vi till exempel hur svenska socialdemokrater i Marita Ulvskogs anda vill försvåra samarbetet genom att hindra att kommissionen får en ny ordförande under nästa vecka.

Deras skäl till det är att de inte anser att han är en tillräckligt god socialdemokrat. Men kommissionen ska inte vara en regering av politiskt slag. Den ska vara parlamentets och medlemsstaternas verkställande organ och bestå av både höger och vänster. Ogillar man samarbetet använder man gärna parlamentet för att försvåra samarbetet. Men det innebär även att man försvårar för en europeisk klimatpolitik som kan vinna stöd i Köpenhamn, man försvårar för en europeisk återhämtningspolitik och man försvårar för alla de reformer som vi behöver genomföra för att efter krisen kunna vara en ledande kunskapsekonomi.

Det som är än allvarligare är att man försummar att diskutera det reformbehov som Europa har inom en lång rad olika områden och där parlamentet är en maktfaktor, inte minst när Lissabonfördraget träder i kraft. Jag tänkte i några inlägg peka på några sådana områden, där det är vi som medborgare som tillsammans med andra européer äger EU och därigenom kan förändra vår gemensamma politik istället för att tro att vi bara ska finna oss och i bästa fall försöka obstruera. 

Här kommer det första området som uppenbart tillhör de områden där vi behöver gemensamma beslut om det ska bli någon förändring till det bättre!

Det handlar om våra hav och om vårt fiske.

Det tillhör en av de sämre sidorna av Europas gemensamma fiskepolitik att den uppmuntrar till utfiskning i andra delar av världen. Genom många olika bilaterala fiskeavtal får europeiska fiskare mer eller mindre fri tillgång till fiskevatten i fattigare länder och kan därmed genom överlägsna fiskemetoder fiska upp så mycket att den lokala befolkningen förlorar sin sysselsättning.

Det är fel utifrån två olika skäl. För det första motverkar vi en sund ekonomisk utveckling i havsnära regioner i fattiga länder. Vi motverkar en utveckling av livsmedelsindustrin i dessa länder och vi försvårar för fiskares försörjning och tillgången på fisk som mat för människor som under lång tid har haft fisken som en bas för sin kost.

För det andra riskerar vi att bidra till en utfiskning som inte bara drabbar dessa länder och människorna som lever där utan också oss själva. Vi ska bidra till att världshaven kan få en större återväxt och fisk, att det kan bli en större tillgång till fisk och att uttaget av fisk aldrig är större än vad naturen förmår att ge oss år efter år.

Detta är ett skäl till varför jag anser att EU ska avveckla sina fiskeavtal med de fattiga länderna. I praktiken gör vi avtal med regimer som får en budgetförstärkning till statskassan samtidigt som vi urholkar den dagliga försörjningen och tillgången på bra livsmedel.

På motsvarande sätt bör vi se till fisket kring våra egna kuster bygger mer på det gemensamma ägandet av våra fiskebestånd som vi har i verkligheten. Fiskar känner mycket sällan av nationalitet, nationsgränser eller territorialvatten. I Östersjön har vi möjlighet att gå före andra delar av världen genom en förvaltning av fiskebeståndet som bygger på det gemensamma ansvaret för att säkra ett stort fiskebestånd som tillåter framtida generationer att ta vara på den mat som havet ger.

Vi bör ha en gemensam fiskemyndighet som agerar över hela Östersjön, som säkrar att fördelningen av enskilda fiskares kvoter inte sammantaget överstiger det som är det gemensamt möjliga och vi behöver övervaka och upprätthålla detta så vi kan eliminera utfiskning, orättvisa konkurrensvillkor och rent fusk.

Det kan vi uppnå genom europeiskt samarbete. Utan EU vore det inte möjligt att förändra en gemensam fiskepolitik. Med EU går det att göra. Vi ska inte obstruera samarbetet utan använda det till att göra Europa bättre.

Gunnar Hökmark


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

" -- Utan EU vore det inte möjligt att förändra en gemensam fiskepolitik. Med EU går det att göra. Vi ska inte obstruera samarbetet utan använda det till att göra Europa bättre," säger Gunnar Hökmark.

Problemet är att det är just EU som driver den destruktiva fiskepolitiken genom fiskeavtal och regionalstöd till t.ex. Spanien och Portugal. Med en ordförande från Portugal för EU-kommissionen blir det som att sätta bocken till trädgårdsmästare. :-)


Kommentar av Erik Johansson 2009-09-14, klockan 17:34
Blogg info


Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna

Personlig information

Gunnars hemsida

Fler bloggar
Vi moderater värnar den svenska tryckfriheten
2009-10-23 / 11:10
En agenda för förändringens drivkrafter!
2009-09-22 / 18:11
Ska vi rädda fisket behövs EU
2009-09-11 / 15:28
Socialdemokraterna borde byta argument
2009-04-09 / 10:32
Jag vill ha ett öppet Europa
2009-04-07 / 09:37

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Patric
2010-03-04 / 08:40
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-30 / 13:58
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-20 / 20:38
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Linda
2009-11-02 / 22:45
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Jakob Sjövall
2009-10-27 / 15:26
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Pontus Engström
2009-10-25 / 15:18
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Erik Johansson
2009-10-24 / 11:28
Ska vi rädda fisket behövs EU
Erik Johansson
2009-09-14 / 17:34
Det stora hotet
Britt Tryding
2009-04-14 / 16:38
Socialdemokraterna borde byta argume...
Markus
2009-04-11 / 17:16