Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Lena Ek (C)
Ett fritt Internet - en liberal fråga
Skrivet av Lena Ek (C) 2009-09-29, klockan 23:35

Marita Ulvskog skriver idag på Europabloggen att nätneutralitet är en vänsterfråga. Jag kan inte göra annat än att hålla med! Det är ett typiskt vänsterresonemang att fria marknader ska regleras av klåfingriga politiker med ett outtömligt kontrollbehov.

Jag har själv tidigare varnat för detta och gjort väldigt klart att i alla fall jag kommer att göra allt i min makt för att stå upp för ett fritt Internet utan statlig eller överstatlig inblandning!

 

Ett fritt Internet kan uppnås på olika sätt. Antingen genom att låta användare på en fri marknad själva bestämma över innehållet, eller att genom lagstiftning reglera en nätneutralitet.

 

Frågan om nätneutralitet innebär att staten ska ta kontrollen över innehållet på Internet - eller i den annars självutalade EU-kritikern Ulvskogs fall: EU ska kontrollera nätet.

 

Personligen tycker jag absolut inte att EU ska bestämma över vilket innehåll svenska Internetanvändare ska eller inte ska få tillgång till. De ska de själva få göra istället!

 

Ett bra exempel på hur en lagreglerad nätneutralitet rent praktiskt ser ut är det förslag som ordföranden för den amerikanska myndigheten med ansvarar för telekommunikation (FCC), Julius Genachowski, presenterade för en dryg vecka sedan. Där talade Genachowski om en statlig reglering som garanterade medborgarna full tillgång till lagligt innehåll på Internet och att FCC skulle ansvara för att övervaka detta system.

 

Vad innebär då detta i praktiken?

 

En inte allt för långsökt slutsats är att FCC ges makten att bestämma vad som är lagligt innehåll och vad som inte är det.

 

Först därefter ska användarna garanteras tillgång till detta innehåll. För om inte det är FCC som är inblandade i vad som är okej att lägga ut, vem ska annars avgöra vad "lagligt innehåll" är?

 

Detta är inte alls en omedveten effekt av FCC:s förslag - tvärt om. Det här handlar om samma myndighet som nu för tredje gången har stämt CBS efter Janet Jackssons famösa uppträdande på Super Bowl.

 

Det är klart att de nu också vill ta makten över Internet. Och det är klart att Ulvskog och andra vänstersympatisörer gärna följer i FCC:s spår.

 

Europas och Sveriges situation skiljer sig dock mycket från den amerikanska. Vår modell bygger istället på fri konkurrens, där användarnas efterfrågan styr Internetleverantörernas utbud. Det är genom att stärka regelverket som främjar en fungerande konkurrens som vi säkerställer att Internet förblir fritt - och det är precis det vi gör genom det föreslagna telekompaketet.

 

Det är också viktigt att klargöra att det vi har kvar att förhandla om - ändringsförslag 138 - inte rör nätneutralitet utan handlar istället om den enskildes grundläggande rättigheter mot staten. Detta är en annan viktig pusselbit i kampen om ett fritt Internet som jag naturligtvis kommer att fortsätta kämpa för.

 

Ulvskog påstår att "full frihet för marknaden är detsamma som mindre frihet för människor". Jag menar istället att människors frihet är det samma som valfrihet på en fri marknad - frihet att välja en leverantör som ger dem de utbud de vill ha, likväl som frihet att välja bort en leverantör som inte gör det.

 

Slutsatsen för mig är självklar: Ett reglerat Internet är inte ett fritt Internet! 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Jag såg en intervju med dig, Engström och Fjellner och förstår efter den lite mer hur du tänker. Du verkar ha missuppfattat vad som menas med nätneutralitet, nämligen att ingen begränsning av kommunikationen på nätet ska ske.

Du säger att om staten går in och garanterar nätneutralitet så är det en reglering och reglering leder till en situation som i Kina (med censur, blockering, etc). Men givetvis ska staten, lika lite som operatörerna, förhindra viss trafik. Det - enda - staten ska göra är att se till att det inte får finnas några som helst begränsningar av trafiken på nätet. Vem som helst ska få skicka vad som helst till vem som helst. DET är nätneutralitet.

Om någon skickar eller gör något olagligt så ska det beivras i efterhand, precis som situationen är med brev, telefonsamtal, etc.


Kommentar av Martin Ström 2009-10-01, klockan 13:51

Jag håller verkligen inte med dig om att marknaden är den kraft som bäst styr Internets utveckling så det gagnar oss människor.
Jag tror på en kombination mellan regleringar från demokratiskt/statligt håll och konkurrensutsättning på en s.k "fri marknad".
Denna lösning ser vi överallt i moderna demokratiska länder när det kommer till infrastruktur och allmännytta, t.ex vägar och sjukvård. Varför du vill att något annat skulle få gälla för en så viktig infrastruktur som Internet förstår jag verkligen inte.

Precis som så många andra utövare av religionen marknadsekonomi så har du uppfattningen att en "fri marknad" skulle ha något att göra med mänsklig frihet. Där gör du ditt första tankefel. För att marknaden skulle kunna vara ett frihetsinstrument för människor så hade det krävts det


Kommentar av Gustav Wetter 2009-10-01, klockan 11:30

Posten ska inte kunna vägra människor att skicka brev med ett visst innehåll, eller förhindra dem att skicka brev till vissa adresser. Telebolag ska inte kunna förhindra samtal som har ett specifikt innehåll eller hindra människor från att ringa vissa nummer. Detta är förstås reglerat i lag. Det duger inte att säga att säga "man kan välja ett Postverk som skickar till de adresser man vill, eller tillåter de innehåll i breven som man önskar".

Precis på samma sätt måste det vara med Internetleverantörer. De ska inte ha rätt att spärra kommunikation med visst innehåll, eller blockera vissa avsändare eller mottagare.

Varför är det så svårt att förstå att Internet är en samhällsnödvändig infrastruktur och att det inte kan olika än annan infrastruktur (som post, telefon, osv)?


Kommentar av Martin Ström 2009-10-01, klockan 06:33

Ehh, jag håller med om att ett reglerat internet inte är fritt.

Men att politikerna bestämmer att nätneutralitet ska gälla är det ett beslut att inte styra folks frihet på internet.

Gör man inte det kommer istället bolagen gå in och begränsa kraftigt. Visst, man kan betala mer för sitt internetabonnemang för att slippa det (det tänker jag göra) - men det påverkar bara min kontakt ut till internet.

Om servern står under en annan ISP och inte betalar tillräckligt kan de bli begränsade från SITT håll... och helt plötsligt blir jag lika begränsad ändå, trots att jag är villig att betala. (Och att betala för varje hemsidas uppkoppling har jag naturligtvis inte råd med.) För demokratins skull på internet vore det väldigt bra om vi slapp sådana problem.


Kommentar av Stefan 2009-10-01, klockan 06:20

Du ser det bara ur ett perspektiv. Likaså som staten kan reglera Internet kan även "marknaden" "reglera" Internet.

Är det bättre då att tillåta de stora glufs-glufs-tele/media-bolagen att reglera Internet genom att göra om det till en slags marknad för kabel-TV? Där de styr och ställer över innehållet, och avgör vad som är lämpligt och olämpligt.

Vad har jag som ensklild medborgare och kund att sätta emot tele/media-bolagen, förutom att försöka övertyga er politiker att göra något åt det?

Frihet att välja "en leverantör som ger dem de utbud de vill ha, likväl som frihet att välja bort en leverantör som inte gör det" fungerar bara ifall vi har tuffa konkurrensmyndigheter som vågar säga ifrån, och upprätthålla en fungerande konkurrens. De har vi inte.

Du har valt en farlig väg att gå.


Kommentar av Dennis Nilsson 2009-10-01, klockan 03:16
Blogg info


Lena Ek (C)
Centerpartiet

Personlig information
Jag bor i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun i Östergötland.

Som gruppledare i europaparlamentets industri och klimatutskott så arbetar jag aktiv med energi- och klimatfrågor.

En viktig fråga är: Hur ska Europa trygga sin energiförsörjning och hur bekämpar vi klimatförändringar?

Fler bloggar
Internationella kvinnodagen fyller 100 år
2010-03-08 / 13:59
Smarta klimatlösningar i parlamentet
2009-10-23 / 16:01
Användarna ska kontrollera innehållet på Inter...
2009-10-01 / 17:13
Ett fritt Internet - en liberal fråga
2009-09-29 / 23:35
En röst på Barroso av nödvändighet
2009-09-15 / 14:33

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Smarta klimatlösningar i parlamentet
Janne O
2009-12-24 / 13:10
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 13:51
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Gustav Wetter
2009-10-01 / 11:30
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 06:33
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Stefan
2009-10-01 / 06:20
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Dennis Nilsson
2009-10-01 / 03:16
En röst på Barroso av nödvändighet
Pontus Eriksson
2009-09-28 / 17:03
Ännu ingen uppgörelse om EU:s klimat...
anna ek
2009-03-03 / 14:28
Toppmötet glömde Tibet!
Anders Rosén
2008-03-20 / 08:34