Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Eva-Britt Svensson (V)
Högerpolitisk tvångströja
Skrivet av Eva-Britt Svensson (V) 2009-11-09, klockan 11:36

Full sysselsättning är förbjuden. Så sammanfattade förre LO-ekonomen Gösta Rehn den omläggning av politiken från full sysselsättning till låg inflation som flertalet europeiska länder gjorde för några decennier sedan. Rehn insåg att denna omläggning inte var ett olycksfall i det politiska arbetet.

Full sysselsättning är förbjuden. Så sammanfattade förre LO-ekonomen Gösta Rehn den omläggning av politiken från full sysselsättning till låg inflation som flertalet europeiska länder gjorde för några decennier sedan. Rehn insåg att denna omläggning inte var ett olycksfall i det politiska arbetet. Han var klar över att många borgerliga regeringar och partier länge önskat sätta låg inflation framför full sysselsättning men inte vågat av fruktan för att bli bortröstade av väljarna. Den långa perioden av full sysselsättning under efterkrigstiden hade lett till högre inflation men också fallande vinstandelar och ökade löneandelar, något som de inte längre ville acceptera.

Medan arbetslösheten i så gott som samtliga dåvarande EU-länder ökade kraftigt under slutet av 1970-talet och stannade på den högre nivån, var arbetslösheten i Sverige konstant låg.

Under 1990-talet utvecklades den svenska arbetslösheten annorlunda: Den steg kraftigt. Arbetslöshetsökningen sammanfaller helt och fullt med beslutet, i förtida anpassning till EU, att upphöra med en självständig valuta- och penning politik och knyta kronan till ecun (idag euron). Efter att ha haft hög sysselsättning som det helt avgörande målet blev plötsligt låg inflation och fast kronkurs förstahandsmål.

Mycket förenklat kan man säga att Sverige under 70- och 80-talen satsade på att bekämpa arbetslösheten till priset av en något högre inflation och - som en följd av det senare - en fallande valutakurs.

Det som har hänt med medlemskapet i EU är att Sverige inte längre har denna valfrihet i den ekonomiska politiken.

I Lissabonfördragets artikel 127 står det tydligt: ”Huvudmålet för Europeiska centralbankssystemet […] ska vara att upprätthålla prisstabilitet.”

Stabila priser är således det övergripande målet för den ekonomiska politiken i EU. Det innebär att den europeiska centralbanken liksom de nationella centralbankerna i första hand ska bekämpa inflationen. Kampen mot arbetslösheten kommer i andra hand. Med motiveringen att inflationen stiger kan och ska de politiskt ansvarslösa centralbankerna i EU:s medlemsländer motarbeta förslag om att stimulera ekonomin för att sänka arbetslösheten.

I denna högerpolitiska tvångströja sitter vi fast i så länge Sverige är medlem i EU. För även om Sverige tills vidare bara är hangaround till EU:s valutaunion, så är vi till följd av medlemskapet i EU förbjudna att bedriva en penningpolitik som syftar till något annat än låg inflation.

Det kanske förklarar varför det på den socialdemokratiska partikongressen, Jobbkongressen som den kallades, blev kalla handen för förslagen om att göra som Vänsterpartiet och kräva att Riksbankens inflationsmål kompletteras med ett sysselsättningsmål.


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Hur ska man undvika prisbubblor i ekonomin om derivatinstrumenten inte regleras och gratispengar lånas ut till företagen?

Vi är på väg mot nästa bubbla redan efter kraschen på Wall Street för 1.5 år sedan.

Prisstabilitet. Är det att oljan går från 147 dollar och sedan till 60 dollar och sedan 75 dollar och ökar?

Är det att matspriserna stiger med 20 procent?
Och huspriserna?

Och en stark Euro är bra för Coca Cola?
Verizon, IBM, Intel och Saab?

Inflationen är artificiellt låg. Det beror på hur man räknar.
Och vem pengarna ska gå till.


Kommentar av Janne O 2009-12-03, klockan 16:24
Blogg info

Bild: Jann Lipka
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet

Personlig information
Bor i hyresrätt i Växjö. Arbetar i EU-parlamentet sedan 2004.

Vill fortsätta att vara en stark röst för kvinnorna och löntagarnas rättigheter.

Accepterar inte att marknaden och kapitalets frihet ska gå före folkhälsa, miljö och sociala rättigheter.

Folkets röst behöver höras och synas i parlamentet.
Läs mer på min webbsida

Fler bloggar
Försvara kollektivavtalen och konflikträtten
2009-12-07 / 13:43
Krav gav resultat
2009-12-01 / 13:39
Män i Mörk Kostym
2009-11-09 / 13:03
Högerpolitisk tvångströja
2009-11-09 / 11:36
Är kollektivavtal ett ”omotiverat hinder” i EU...
2009-10-19 / 09:34

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Försvara kollektivavtalen och konfli...
Jan Andersson
2009-12-12 / 11:03
Försvara kollektivavtalen och konfli...
Erik Johansson
2009-12-11 / 17:44
Krav gav resultat
Nemokrati
2009-12-09 / 04:16
Försvara kollektivavtalen och konfli...
Jan Andersson
2009-12-08 / 21:41
Lissabon inget att fira
shesensug-tool
2009-12-08 / 05:55
Högerpolitisk tvångströja
Janne O
2009-12-03 / 16:24
Krav gav resultat
Janne O
2009-12-03 / 12:33
Är kollektivavtal ett ”omotiverat hi...
Hyrlett.nu
2009-10-19 / 17:30
Lissabon inget att fira
Josef Boberg
2009-10-18 / 22:00
Lissabon inget att fira
JANNE
2009-10-10 / 22:56