Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Lena Ek (C)
Internationella kvinnodagen fyller 100 år
Skrivet av Lena Ek (C) 2010-03-08, klockan 13:59

För att fira den internationella kvinnodagen har jag tillsammans med två starka kvinnor här i parlamentet skickat in en skriftlig fråga till kommissionen.

Jag blev inspirerad av 1,6 miljoners klubben som var på besök i Bryssel för några veckor sedan och frågan handlar därför om könsspecifik medicinsk data. Här finns så mycket att göra, även på europeisk nivå.

Kommissionens plan för könsspecifik medicinsk data

Biologiska skillnader mellan kvinnor och män, som påverkar hur sjukdomar beter sig i kroppen, existerar. Till exempel drabbar lungcancer personer från de båda könen på olika sätt. Då hela 15 procent av kvinnorna, jämfört med bara fem procent av männen, med lungcancer får sjukdomen utan att ha rökt måste hänsyn tas till andra faktorer vid diagnostisering av kvinnor. Dessutom har kvinnor mindre lungor och en långsammare metabolism av cancerogena substanser. Detta gör att olika typer av behandlingen kan krävas. 


Trots dessa fakta har den medicinska forskningen en historia av att generalisera studier utförda på män till att också gälla kvinnor. Flera undersökningar visar att vad som påverkar kvinnors hälsa inte finns ordentligt belagt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pålitlig och relevant könsspecifik data.


Den uppenbara bristen på data är ett hot mot europeiska kvinnors hälsa som måste åtgärdas. Vad avser kommissionen göra för att både få in manliga och kvinnliga aspekter i EU:s medicinska statistik?  Hur ser kommissionens handlingsplan ut för att uppmuntra att den medicinska forskningen också i högre grad inkluderar könsspecifik data?


Lena Ek från ALDE

Diana Wallis från ALDE

Teresa Riera Madurell från S&D

 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Blogg info


Lena Ek (C)
Centerpartiet

Personlig information
Jag bor i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun i Östergötland.

Som gruppledare i europaparlamentets industri och klimatutskott så arbetar jag aktiv med energi- och klimatfrågor.

En viktig fråga är: Hur ska Europa trygga sin energiförsörjning och hur bekämpar vi klimatförändringar?

Fler bloggar
Internationella kvinnodagen fyller 100 år
2010-03-08 / 13:59
Smarta klimatlösningar i parlamentet
2009-10-23 / 16:01
Användarna ska kontrollera innehållet på Inter...
2009-10-01 / 17:13
Ett fritt Internet - en liberal fråga
2009-09-29 / 23:35
En röst på Barroso av nödvändighet
2009-09-15 / 14:33

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Smarta klimatlösningar i parlamentet
Janne O
2009-12-24 / 13:10
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 13:51
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Gustav Wetter
2009-10-01 / 11:30
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 06:33
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Stefan
2009-10-01 / 06:20
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Dennis Nilsson
2009-10-01 / 03:16
En röst på Barroso av nödvändighet
Pontus Eriksson
2009-09-28 / 17:03
Ännu ingen uppgörelse om EU:s klimat...
anna ek
2009-03-03 / 14:28
Toppmötet glömde Tibet!
Anders Rosén
2008-03-20 / 08:34