Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Lena Ek (C)
En röst på Barroso av nödvändighet
Skrivet av Lena Ek (C) 2009-09-15, klockan 14:33

Imorgon röstar Europaparlamentet för att José Manuel Barroso ska få fortsätta som ordförande för kommissionen. Jag, tillsammans med den liberala gruppen i parlamentet, kommer att rösta för att Barroso ska få fortsatt förtroende.

Detta gör jag dock utan någon större entusiasm. Barroso har under sin tid som ordförande gjort sitt jobb, men kunde inom flera viktiga sakområden ha varit mer drivande.

 

I det här skedet är det däremot betydelsefullt att kommissionen får en ordförande så fort som möjligt, i synnerhet då det svenska ordförandeskapet och Europaparlamentet behöver en motpart att arbeta med för att föra det europeiska samarbetet framåt.

 

I höst står EU inför stora utmaningar som vi behöver arbeta tillsammans för att lösa. Min agenda under hösten kommer att vara klimatkrisen, finanskrisen och jobbkrisen.

 

Kriserna är tätt sammanvävda och kräver omställning till förnyelsebar produktion av varor och energi, fortsatt arbete för frihandel och att vi fullföljer arbetet för en verkligt fri inre marknad där även försäljning av tjänster fullt ut ingår i den europeiska rörligheten!

 

När vi slutförhandlar om lagstiftning använder vi 4-kolumns dokument - ursprungsförslaget, kommissionens ändringsförslag, parlamentets förslag och rådets kompromissförslag. Vi behöver lösa trippelkriserna, men, så länge kommissionen inte har en ordförande kommer vi ingenstans!

 

Rykten går att svenska (S) kommer att rösta emot - utan att ens ha en motkandidat. Konstruktivt...

 

För att EU ska kunna agera på dessa enormt viktiga områden behöver kommissionen ha en ordförande. Genom att använda oss av den kraft som finns hos människor och som fria marknader frigör kan vi tillsammans möta kriserna och komma ur stärkta i en ny eko-effektiv ekonomi. Det är därför som jag imorgon röstar för att Barroso ska få fortsatt förtroende. 

 

 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Konstigt ställningstagande ni i den liberala gruppen tog i fråga om Barroso, då ni uppenbarligen inte tyckte han var bäst lämpad för jobbet men ändå röstade för honom utan att ens försökt få fram en egen liberal kandidat som borde haft goda möjligheter att bli vald till ordförande. Kanske blev ni lovade guld och gröna skogar vid förhandlingarna med Barroso eller så tyckte ni inte det var värt försöket, vilket måste anses som tämligen märkligt med tanke på parlamentets sammansättning.

Kommentar av Pontus Eriksson 2009-09-28, klockan 17:03
Blogg info


Lena Ek (C)
Centerpartiet

Personlig information
Jag bor i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun i Östergötland.

Som gruppledare i europaparlamentets industri och klimatutskott så arbetar jag aktiv med energi- och klimatfrågor.

En viktig fråga är: Hur ska Europa trygga sin energiförsörjning och hur bekämpar vi klimatförändringar?

Fler bloggar
Internationella kvinnodagen fyller 100 år
2010-03-08 / 13:59
Smarta klimatlösningar i parlamentet
2009-10-23 / 16:01
Användarna ska kontrollera innehållet på Inter...
2009-10-01 / 17:13
Ett fritt Internet - en liberal fråga
2009-09-29 / 23:35
En röst på Barroso av nödvändighet
2009-09-15 / 14:33

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Smarta klimatlösningar i parlamentet
Janne O
2009-12-24 / 13:10
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 13:51
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Gustav Wetter
2009-10-01 / 11:30
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Martin Ström
2009-10-01 / 06:33
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Stefan
2009-10-01 / 06:20
Ett fritt Internet - en liberal fråg...
Dennis Nilsson
2009-10-01 / 03:16
En röst på Barroso av nödvändighet
Pontus Eriksson
2009-09-28 / 17:03
Ännu ingen uppgörelse om EU:s klimat...
anna ek
2009-03-03 / 14:28
Toppmötet glömde Tibet!
Anders Rosén
2008-03-20 / 08:34