Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Gunnar Hökmark (M)
Vi moderater värnar den svenska tryckfriheten
Skrivet av Gunnar Hökmark (M) 2009-10-23, klockan 11:10

Europaparlamentet är inget överparlament som ska recensera och eller styra över maktförhållanden och politiska konflikter i Italien, Frankrike, Österrike eller Sverige, allra minst i form av allmänt politiskt tyckande.

I veckan som gick gjordes den inrikespolitiska debatten i Italien till en debatt för Europaparlamentet. Italiens inrikespolitik blev till en europeisk fråga, dels av dem som i Italien vill attackera en sittande regeringen och dels av dem som på goda grunder är skeptiska till det förhållningssätt som Silvio Berlusconi har till politiken, inrikes- och utrikesfrågor liksom gentemot politiska motståndare och kvinnor


Ja, det blev många skäl eftersom man kan tycka mycket om Berlusconi, men inget skäl som säger att det är en angelägenhet för Europaparlamentet att agera överparlament gentemot en enskild medlemsstat eller göra italiensk regeringspolitik till en EU-fråga.

 

Men Europaparlamentet är inget överparlament som ska recensera och eller styra över maktförhållanden och politiska konflikter i Italien, Frankrike, Österrike eller Sverige, allra minst i form av allmänt politiskt tyckande.

 

Det finns alltid många som gärna struntar i subsidiaritet, nationell suveränitet och fördragets gränser för hur makten ska utövas när de väl tror sig ha en egen majoritet bakom sig.

 

Ofta är det de politiska krafter som allra mest vill använda politiken till att styra och ställa över andra. De ser ogärna att det finns några paragrafer som hindrar dem. Som en socialdemokratisk ledamot uttryckte det i telekomdebatten om skyddet för internetanvändares rättigheter, där det handlar om EU ska styra över hur det svenska rättsväsendet liksom andra länders rättsväsenden ska utformas: juridiken får inte hindra politiken.

 

Om Berlusconi finns det mycket att säga, men det är inte Europaparlamentets ansvar att avgöra vad som är rätt och fel i Italien. Om Italien bryter mot fördraget är det domstolens sak att avgöra, inte den politiska majoriteten i Europaparlamentet.

 

Det är i det italienska parlamentet som italiensk politik ska utformas. Respekterar vi inte den utgångspunkten för andra länder underminerar vi Sveriges Riksdag när det gäller hur det svenska samhället ska utformas. Men inte bara det. Vi underminerar också de svenska väljarnas, liksom alla andra länders väljares, självklara rätt att bestämma över det som är det egna landets frågor och som inte kräver gemensamt beslutsfattande.

 

Det kallas subsidiaritet och respekt för medlemsstaternas suveränitet. Det är så EU har utformats. Tillsammans lagstiftar vi om det som vi gemensamt har överlåtit till gemensamt beslutsfattande. Det innebär inte att EU avgör vad som är medlemsstaternas suveränitet. Det är medlemsstaterna som gemensamt och enhälligt bestämmer sig för att överlämna beslutanderätt till det gemensamma beslutsfattandet. Det ska inte ske genom allmän politisk klåfingrighet eller aldrig så väl motiverad misstro mot den politik som förs i ett land. Det är väljarna i det enskilda landet som avgör vem som ska ha regeringsmakten mot bakgrund av den politik so

 

Det är intressant att notera de rödgröna i veckan som var konsekvent röstade för att Europaparlamentet ska vara detta överparlament och mot subsidiariteten. Men det räcker inte med detta.

 

I det förslag som liberaler, socialister, vänster och gröna röstade för ingick också ett krav på en europeisk lagstiftning om mediafrihet.

 

Det är i sig ett än mer långtgående ingrepp i den nationella suveräniteten. Det skulle innebära att EU skulle ta över ansvaret för lagstiftningen om medias frihet. Det riktar sig direkt mot den svenska tryckfriheten och pressfrihetslagstiftningen och Sveriges Riksdags självklara rätt att utforma och värna om de grundlagar som styr demokratins mest grundläggande villkor. Vill man tränga in i den rätten hotar man en kärna i vår nationella suveränitet.

 

Att låta europeisk lagstiftning ta över den unika nationella kompetensen att lagstifta om det som avgör tryckfrihet och pressens frihet innebär inte bara centralism och en överstatlighet som vare sig nuvarande eller blivande fördrag innehåller. Det är också ett hot mot den svenska tryckfriheten.

 

Det är mot den bakgrunden förvånande att så många i sin iver att attackera Berlusconi struntar i principerna om subsidiaritet, EU:s roll gentemot medlemsstaterna och den svenska riksdagens självklara rätt att värna den svenska tryckfriheten. Det har jag svårt att förstå.

 

I veckan var det därför vi moderater som värnade den svenska tryckfriheten när det ställdes krav på europeisk lagstiftning. Det var Sveriges Riksdags självklara rätt att utforma tryckfrihetens lagar som vann. Inte Berlusconi, hur mycket han än jublade över att försöket att göra italiensk inrikespolitik till Europapolitik misslyckades. Subsidiaritet och suveränitet är viktigare än Berlusconi. Han får de italienska väljarna ta hand om.

 

Gunnar Hökmark

 

Gunnar Hökmark är delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet

 

 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Hej Gunnar,

Jag tycker att du skall avgå sen du skrev den oehört pinsamma artiklen på newsmill.se om Aftonbladet. Har du någonsin kollat upp var antisemitism är? Det finns en definition på skma.se De borde ha koll på läget.


Kommentar av Patric 2010-03-04, klockan 08:40

Hej...Jag tycker att man kan inte skriva som man vill om Palestina..Det finns inte mycket fakta om Palestina..Yttrandefrihet och tryckfrihet måste gälla alla..Islam kommer mycket men med den dåliga bilden om Islam.Varför??..Israel försvaras orättvist.
MVH.Amer Al-bayya


Kommentar av Amer Al-bayya 2009-12-30, klockan 13:58

Tryckfrihet och yttrandefrihet är bra men gäller det Israel och Israels brott????..Mot Islam Ja men med Israel...Ok ...Var är FN:s resolutioner mot Israel...Vet folk om de??....

Jag hör inget om DE...Men jag hör om Islam varje dag...Hur fick EU behandla UK som har varit med i krig mot Irak???.Jag har mer frågor om EU:s orättvisor..Men jag väntar på ett svar.Tack


Kommentar av Amer Al-bayya 2009-12-20, klockan 20:38

Av någon anledning litar jag inte på ditt engagemang mot Berlusconi. Känns som svepskäl. Oärligt.

Kommentar av Linda 2009-11-02, klockan 22:45

Subsidiaritetsprincipen är tänkt att reglera lagstiftning, inte vara en allmän princip om på vilken nivå det "allmänna politiska tyckandet" skall utövas.

Kommentar av Jakob Sjövall 2009-10-27, klockan 15:26

Läste utkastet till resolution. Står ingenting om att den nationella kompetensen på tryckfrihetsområdet skall upphävas. Handlar ju om konkurrensfrågor. EU har ju redan kompetens på området. Det du skriver är ju inte sant. Att låta konkurenserätten tillämpa sig på även på medieområdet. Är det så hemskt? Eller är det så att familjen Bonnier betalar dig för att få fortsätta sin dominanta ställning i Sverige?

Demokrati kräver ju också mångfald i meningsutbytet. Inte något som karaktiserar det svenska medielandskapet direkt. Ägarkoncentrationen är ju extremt hög här.

Läste Jonssons blogg. hur ser du på ditt sällskap i parlamentet? Känns det bra att rösta ihop med populister och nationalister? Känns det bra att skylla på formalia? Och vad är fel med allmänt politiskt tyckande? Ditt jobb ju


Kommentar av Pontus Engström 2009-10-25, klockan 15:18

Om EU får lagstifta om mediafrihet får EU också inskränka denna frihet. Med tanke på att EG-domstolen godtog ingripandet mot Tillack och dessutom trafikdatalagringsdirektivet kan sådan lagstiftning inskränka mediafriheten.

Kommentar av Erik Johansson 2009-10-24, klockan 11:28
Blogg info


Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna

Personlig information

Gunnars hemsida

Fler bloggar
Vi moderater värnar den svenska tryckfriheten
2009-10-23 / 11:10
En agenda för förändringens drivkrafter!
2009-09-22 / 18:11
Ska vi rädda fisket behövs EU
2009-09-11 / 15:28
Socialdemokraterna borde byta argument
2009-04-09 / 10:32
Jag vill ha ett öppet Europa
2009-04-07 / 09:37

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Patric
2010-03-04 / 08:40
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-30 / 13:58
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Amer Al-bayya
2009-12-20 / 20:38
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Linda
2009-11-02 / 22:45
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Jakob Sjövall
2009-10-27 / 15:26
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Pontus Engström
2009-10-25 / 15:18
Vi moderater värnar den svenska tryc...
Erik Johansson
2009-10-24 / 11:28
Ska vi rädda fisket behövs EU
Erik Johansson
2009-09-14 / 17:34
Det stora hotet
Britt Tryding
2009-04-14 / 16:38
Socialdemokraterna borde byta argume...
Markus
2009-04-11 / 17:16