Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Christofer Fjellner (M)
Grön frihandel och ambitiösa klimatmål
Skrivet av Christofer Fjellner (M) 2009-06-04, klockan 18:28

Färms förslag för att möta den ekonomiska krisen är ansvarslösa. Fokus bör ligga på hur vi kan få igång världsekonomin. Jag föreslår grön frihandel.

Den finansiella krisen beror på att vi levt över våra tillgångar. Nu vill Färm möta krisen – en konsekvens av omfattande obalanser i världsekonomin – med att spendera än mer lånade pengar. Det är som att bota en bakfylla genom att supa till igen.

 

Världens ekonomi behöver mycket riktigt en energiinjektion. Den kan komma genom mer ekonomiskt utbyte mellan länder, genom handel över gränserna och genom rörlighet och samarbete. Förhandlingarna om ett globalt frihandelsavtal – den s k Doharundan – är i sanningens namn mer fastkörda än pågående. Just där kan Sverige och EU spela roll. Genom att arbeta för att lösa upp knutarna i förhandlingarna kan handeln och exporten få den skjuts som behövs ur krisen.

 

Detta leder oss in på klimatpolitiken. Häromdagen föreslog jag och frihandelsminister Ewa Björling att handelsfrågor gällande miljö- och klimatvänliga varor, tjänster och teknologier bör lyftas ur Doharundan för att så snart som möjligt kunna handlas lätt och fritt mellan världens länder. Detta – att ny teknik – snabbt kan spridas är av avgörande betydelse för att vi ska möta klimatutmaningen.

 

Det är en utmaning som (S) möter med visserligen vackra, men ack så tomma, ord. Vi är överens om att världens utsläpp av växthusgaser måste minska drastiskt. Vi kan sinsemellan bråka om vilka procentsatser vi utlovar, men det väsentliga är vilka åtgärder som levereras. Moderaterna – och alliansregeringen – har här visat att man tar frågan på allvar. Med energiöverenskommelsen – gällande kärnkraft och förnyelsebar energi - levererade regeringen världens mest ambitiösa klimatpolitik, inte bara i målsättningar utan också i åtgärder. Riksdagens utredningstjänst har studerat Socialdemokraternas klimatmotion och konstaterat att det där inte anges eller framgår hur målen ska uppnås. Där finns inte heller några kostnadsberäkningar.

 

Moderaterna driver på för att EU ska göra mer i klimatsammanhang. Vi vill att unionen ska gå längre än den redan fastslagna 20 % minskningen av utsläpp – EU bör minska utsläppen med 30 procent, oavsett vad övriga världen gör. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det viktiga inte är vad EU gör, utan vilka minskningar som EU får med resten av världen på.

 

Klimatet är i allra högsta grad en ödesfråga för Europa och världen. Därför är frågan för viktig för plakatpolitiska bråk i form av procentsatser. Moderaterna – genom Fredrik Reinfeldt och oss i Europaparlamentet – såg till att få EU:s klimatpaket på plats. Vi fick med oss 500 miljoner européer på en klimatpolitik som gör att EU kommer bäst förberett av alla till de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn senare i år. Socialdemokraterna röstade nej, kompromissen gick inte långt nog, ansåg de. Om fler gjort som dem hade EU kommit naket till Köpenhamn – och i och med det hade förhoppningarna om ett klimatavtal med all säkerhet gått i kras.

 

Som politiker är jag resultatinriktad. Därför vill jag att Sverige ska tillhöra kärnan i Europasamarbetet. Vi ska tala med klar och tydlig röst, men samtidigt ska vi se till resultat och inte enbart till principer. Vi ska vara med vid förhandlingsbordet in i det sista, inte sätta oss på tvären i ett hörn av rummet.

 

Vi tar inte Europasamarbetet på halvt allvar. Vi ser det som Sveriges möjlighet att göra avtryck i världen.


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Blogg info

Bild: Peter Kuntsson
Christofer Fjellner (M)
Moderaterna

Personlig information
EU står inför ett vägval: frihet står mot barriärer och gränser, öppenhet mot hemlighetsmakeri, handel mot protektionism. Mitt val är lätt.

Jag vill fortsätta arbeta för ett fritt, öppet Europa där människor styr över sina egna liv och handel över gränser ger välstånd och utveckling- för ett fritt Europa utan politisk klåfingrighet, helt enkelt!
www.fjellner.eu

Fler bloggar
Grön frihandel och ambitiösa klimatmål
2009-06-04 / 18:28
(S) vill exportera sedelpresspolitiken till Br...
2009-06-03 / 18:45
Regeringens fel att exporten faller?
2009-06-02 / 19:25
Ansvarsfull politik eller sagan om sedelpresse...
2009-06-01 / 13:33
Sysselsättningen räddas genom ansvarstagande
2009-04-28 / 20:23

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Regeringens fel att exporten faller?
Erik Johansson
2009-06-03 / 14:43
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Andreas Sjölander
2009-06-01 / 16:03
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Janne O
2009-06-01 / 15:55
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Erik Johansson
2009-06-01 / 14:46
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Tage R
2009-05-22 / 06:06
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Janne O
2009-04-28 / 21:02
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Tormod
2009-04-28 / 18:57
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
JANNE O
2009-04-28 / 10:05
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Niklas
2009-04-28 / 07:48
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Daniel J
2009-04-27 / 16:29