Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Christofer Fjellner (M)
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Skrivet av Christofer Fjellner (M) 2009-04-27, klockan 13:28

Vi behöver den europeiska inre marknaden för att ta oss ur krisen och vi behöver global frihandel. Det enskilt viktigaste världens ledande politiker kan göra för att vända den ekonomiska utvecklingen är att slutföra den så kallade Doharundan för frihandel.

Finanskrisen och den allmänna ekonomiska nedgången har slagit hårt mot Europa. Det råder delade meningar om hur de ekonomiska problemen ska hanteras; vissa politiker tror att de kan spendera sig ur krisen, andra visar mer återhållsamhet.

 

I EU har Storbritanniens Gordon Brown gått i spetsen för den förra linjen, bara för att få bakläxa från Bank of England - pengarna är slut. Tysklands Angela Merkel representerar den senare linjen, vi måste först se om redan vidtagna åtgärder har effekt, innan vi lånar och spenderar ytterligare.

Ett är dock klart; det europeiska samarbetet har aldrig varit så betydelsefullt. Det är mycket märkligt att EU-motståndare som socialdemokraten Anna Hedh i det här läget vill säga upp samarbetet och stänga gränserna.

 

Om världen lärde sig någonting av 1930-talets djupa kris, så var det att isolationism och protektionism bara förvärrade krisen. De länder som försökte skydda sina egna ekonomier med tullar och handelshinder, framför allt USA, drabbades hårdast.  Inte förrän inpå 1940-talet hade den amerikanska ekonomin återhämtat sig. För andra länder, bland annat Sverige, som valde öppenhet och handel, gick det betydligt bättre.

Vi behöver den europeiska inre marknaden för att ta oss ur krisen och vi behöver global frihandel. Det enskilt viktigaste världens ledande politiker kan göra för att  vända den ekonomiska utvecklingen är att slutföra den så kallade Doharundan  för frihandel.

 

Handel är grunden för hela vårt välstånd och en ökad internationell frihandel skulle ge både tillväxt och jobb. I Europaparlamentets utskott för internationell handel har jag målmedvetet arbetat för att ta bort tullar och handelshinder, och just nu känns det  arbetet mer angeläget än någonsin.

Sverige kan inte ta sig ur krisen på egen hand. Vår ekonomi är helt beroende av export och det är en minskande export som orsakat varsel och nedskärningar i Sverige.  Därför måste vi göra allt för att öppna marknader och undanröja hinder för handeln. Vi måste göra det i EU och vi måste göra det internationellt. 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Handelshinder kvarstår inom EU

Försökte nyligen köpa musik från Amazon UK i MP3-format, men fick av någon geografisk anledning inte tillstånd att genomföra transaktionen.

Det känns MYCKET märkligt att inte få lov att betala för musik i dessa tider när pirat-debatten går som den gör. Visserligen kunde jag några veckor senare hitta samma musik utan DRM-skydd på iTunes, men det vore väl inte fel med lite konkurrans?

Dessutom ett brott mot grund-principen om fri rörlighet för varor och tjänster på den inre marknaden. Alkohol och bilar ligger väl långt bort, men musik?

Håller dock med om att frihandel bör ökas internationellt och att vi t.ex. bör öppna EU för livsmedels-import från länder i Afrika. Det skulle genast öka möjligheterna för många afrikanska länder att utvecklas positivt.


Kommentar av Tormod 2009-04-28, klockan 18:57

Ryggraden

Ryggraden av vår globala handel är organisationer som EU och WTO, skriver lagar som direkt och indirekt gynnar Big Business.
Den som gör varan billigast ska göra den i den globala ekonomin.

Alltså, 5-10 kr i timlön utan rättigheter för arbetare i Indien, Kina och i Tigrarna. Hur skulle vi ha råd att sitta här och snacka framför datorer om inte fattiga människor jobbade (indirekt) för oss?!
Köpa svenskt?

FDR (Roosevelt) byggde upp USA:s infrastruktur under 30-talet genom bla. protektionism och fokus på produktion.
En ekonomi på fötter! Minska bankväldet.
Innan den var ekonomin i fritt fall och liknade den vi har idag, med finansvärldens guldkalvar på topp utan insyn.

Amerikansk krigsindustri under 30 och 40-talen?
Minns ni Mussolini och Hitler?
Byggde de bilar?


Kommentar av JANNE O 2009-04-28, klockan 10:05

Bortse från egna nationella intressen
Vart nämner Fjellner underutvecklade länder? Han pratar om handel mellan industriella länder. Protektionismen är extremt farligt i dagens globala ekonomi. Om det är någonting alla länder gör ju så är det ju ökade investeringar i infrastruktur.

Dock så var det inte handeln som räddade USAs ekonomi i 40-talet, det var krigsekonomin (vilket ironiskt var supersocialistiskt med pris- och lönekontroll).

Det finns inget fel med en strävan av gemensam politik. Meningen med EU som ett projekt är att länder måste bortse sina egna nationella intressen och istället tänka på det långt gångna gemensamma intresset. Det gagnar fred och bättre välfärd för alla.


Kommentar av Niklas 2009-04-28, klockan 07:48

Förfärande chockdoktrin
Frihandel i dess rätta bemärkelse kan vara positivt. Men den frihandel och totala avreglering som Fjellner förespråkar missgynnar ofta fattiga länder.

Det kan finnas en poäng i att ge länder tid att bygga upp sin industri innan multinationella giganter kan åka dit och dumpa priser.

Det är också centralt att frihandeln inte får tulla på sociala monopol eller tvinga ett land till avreglering av verksamhet som är central för hela samhället - välfärd och infrastruktur till exempel.

Fjellners nyliberala handelssyn tillhör den ideologi vars praktik har försatt oss i dagens situation.

Han är fast i Friedmans förfärande chockdoktrin och han står handfallen när det gäller skarpa förslag för att rädda jobben och välfärden.


Kommentar av Daniel J 2009-04-27, klockan 16:29

För mycket EU-politik
Protektionismen frodas i EU, i synnerhet i Frankrike. EU borde hålla sig till att sköta sin inre marknad i stället för att lägga sig i allt annat. Felet med EU är strävan efter gemensam politik på alla möjliga och omöjliga områden, en strävan som präglar EU-konstitutionen och dess ersättare Lissabonfördraget.


Kommentar av Erik Johansson 2009-04-27, klockan 15:39

Vi har redan mycket frihandel

Vi har redan så mycket frihandel man kan drömma om. De fattigare länderna drömmer inte längre, men det gör vi. Och vad drömmer vi om?
Små bilar med gröna märken på? Eller nya mini GPS-pennor och nano-mediciner?

Det viktigaste är att man reglerar derivatives gambling hos banker och investerare. Annars finns inga pengar att konsumera för nästa gång "krisen slår" och pensionssystemet ligger i en prydlig hög kring oligarkernas runda bord.

"Vi har inte råd med sjukvård och pensioner, kommer man att säga, vi måste frigöra och konkurrensutsätta för att klara den här krisen."
"Det är hållbar utveckling att vi omsätter pengarna i investeringar våra storföretag."

"Utan att storföretag får göra precis som de vill, har vi inget samhälle!" osv. osv.

Lycka till!
Kommentar av Janne O 2009-04-27, klockan 14:45
Blogg info

Bild: Peter Kuntsson
Christofer Fjellner (M)
Moderaterna

Personlig information
EU står inför ett vägval: frihet står mot barriärer och gränser, öppenhet mot hemlighetsmakeri, handel mot protektionism. Mitt val är lätt.

Jag vill fortsätta arbeta för ett fritt, öppet Europa där människor styr över sina egna liv och handel över gränser ger välstånd och utveckling- för ett fritt Europa utan politisk klåfingrighet, helt enkelt!
www.fjellner.eu

Fler bloggar
Grön frihandel och ambitiösa klimatmål
2009-06-04 / 18:28
(S) vill exportera sedelpresspolitiken till Br...
2009-06-03 / 18:45
Regeringens fel att exporten faller?
2009-06-02 / 19:25
Ansvarsfull politik eller sagan om sedelpresse...
2009-06-01 / 13:33
Sysselsättningen räddas genom ansvarstagande
2009-04-28 / 20:23

 bloggarkiv
Senast kommenterat
Regeringens fel att exporten faller?
Erik Johansson
2009-06-03 / 14:43
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Andreas Sjölander
2009-06-01 / 16:03
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Janne O
2009-06-01 / 15:55
Ansvarsfull politik eller sagan om s...
Erik Johansson
2009-06-01 / 14:46
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Tage R
2009-05-22 / 06:06
Sysselsättningen räddas genom ansvar...
Janne O
2009-04-28 / 21:02
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Tormod
2009-04-28 / 18:57
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
JANNE O
2009-04-28 / 10:05
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Niklas
2009-04-28 / 07:48
Ökad frihandel kan ta oss ur krisen
Daniel J
2009-04-27 / 16:29