Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Claes-Mikael Jonsson (LO)
EU - en slump?
Skrivet av Claes-Mikael Jonsson (LO) 2010-01-31, klockan 15:57

Europeisk optimism eller pessimism? Vilken strömning dominerar? Och om optimismen finns där, är den verkligen befogad? Eller blott en önskan om att optimismen borde finnas där? Några frusna tankar om EU, slump och ödet.

Människan har i grund och botten två val när konsekvenserna av eget handlande skall utvärderas. Man kan tro på slumpen. Vad som helst kan hända. Konsekvensen är att allt betyder något. Man vet aldrig vilka beslut som kan bli avgörande. Den löntagare på Cantor Fitzgerald i New York som sjukskrev sig den 11 september 2001 fattade ett livsavgörande beslut. Slumpen?

 

Motsatsen till slump är determinism. Ödet avgör. Allt är bestämt på förhand. Inga beslut blir avgörande eftersom ”det blir som det blir”.

I Hollywood frodas tanken på jordens undergång. Allt har gått åt skogen. Avatar, 2012, Knowing osv. Listan på sentida undergångsfilmer kan göras lång. Sensmoralen tycks vara att människan bör bättra sig eller gå under. Vi skall vänjas vid tanken att allt kanske inte förblir som det varit.

För den som intresserar sig Europeisk politik finns tankegods att hämta från undergångsfilmerna. Den tänkande förstår att klimatkrisen har ett samband med människan. Vi lever i en skör balans med naturen. Likaså förstår den som intresserar sig för samhällsfrågor (möjligtvis med undantag för nyliberaler) vikten av sund balans mellan olika intressegrupperingar. Regler som alltid ger fördel till ena parten blir inte legitima. Och risken för sammanbrott blir stor. Alla organismer, stora som små, kräver en sund balans för sin långsiktiga överlevnad.

Den som bekantar sig närmare med organismen EU inser snart att det är ett system i kraftig obalans. Det som började som ett fredsprojekt har allt mer kommit att likna ett instrument för kapitalismens expansion. Motsättningar mellan arbete och kapital tenderar att ensidigt lösas till fördel för kapitalet (men visst finns det enstaka undantag på det individuella planet).

Kan en rättsordning vars DNA är programmerat för kapitalismens utbredning hålla samman? Nationella rättigheter för fack och löntagare som begränsar arbetsgivarnas arbetsledningsrätt är i grund och botten hinder mot den fria rörligheten. Ibland rättfärdigade sådana. Lissabonfördraget tar EU åt ett mer balanserat håll. Men det är fortfarande långt kvar att gå. EUs rättsordning är ung och omogen. Och den behöver bli vuxen snabbt. Legitimiteten och trovärdigheten står på spel. Legitimiteten som lånas från medlemsstaternas regeringar kommer snart inte räcka till.

Men frågan som kvarstår. Var finns de politiker som inte är deterministiska i sin syn på EU? Den långa period av fred och tillväxt som EU bidragit till är inte av naturen given. EUs öde är inte givet. Tvärtom. De beslut som fattas av europeiska politiker har betydelse. Det går inte att bara luta sig tillbaka och tro att allt skall fortgå som tidigare. Den politiker som vill värna EU måste tänka framåt.

Den som värnar EU måste därför dra upp gränser för EUs kompetenser. Balansen mellan arbete och kapital måste återupprättas. Balansen mellan det nationella och överstatliga måste förtydligas. Vad skall beslutas nationellt och överstatligt? Och framförallt – hur kan nationella områden värnas från EU-domstolen?

För den som tror på slumpen är inget givet – inte heller EU. Kanske blir EUs undergång nästa Hollywoodproduktion. Domarna i EU-domstolen, liksom Barroso, kan spela sig själva.


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Euron i kris för att...

Wall Street behöver hjälpa Grekland komma på ekonomiska fötter...CDS krisen sprider sig i Lettland, Island, Spanien... och Portugal?

Sen hör man: "Europa behöver ett nytt skattesystem för att rädda Euron".

Just det.

"Vi behöver släppa Wall Street fria på den inre marknaden!
Vad som är bra för reckless speculators, är bra för Europas folk."
Vi kan ena Europa och går hand i hand med Credit Suisse och JP Morgan. Vi är en ny typ av politiker: vi gör marknadens vilja till lag!
Bankerna får inte misslyckas, för då upphör Europasamarbetet!"

Den första Europapolitiker som går till val med den parollen, får min röst i alla kommande val!

Ja!

Så här tänker jag framåt, vad tror du?
Är den här bloggen nedlagd?


Kommentar av Janne 2010-02-18, klockan 02:33

EU har väl aldrig varit ett fredsprojekt förutom när folket skulle lockas att rösta ja till EU.
Jag ser EU som ett sätt att dumpa folkets löner och försvaga facket.
EU ett projekt för makteliten och kapitalet där folket endast har symbolisk makt.


Kommentar av sia 2010-02-06, klockan 22:08

Vi vill inte att demokrati blir en parentes i historien...

Demokrati har med systemstorlek, ansvar, gränser, respekt, öppen kommunikation och systemtröghet att göra.

Tyvärr arbetas det i våra unioner snabbt fram långa strategier (long term management) och ett oöverskådligt systemtänkande där människan blir en siffra; blir statistik.

Inget totalt system blir annat än just totalt: allt innefattande.
Totalitärt, med ett annat ord.

Därför tror jag att globala system fungerar oöverskådligt (för det flesta) och centralstyrt (av ytterst få).

Hotet från entropin i stora system kräver ett tight ledarskap och central makrostyrning.

Och här har vi ledarnas värld - Davos elitens värld.

Davoseliten planerar över alla gränser.
Demokrati betyder folkstyre.

(Se: Bobbitts bok Shield of Achilles)


Kommentar av JANNE 2010-02-03, klockan 22:55

Hej Janne, tack för intressanta kommentarer. Du har en poäng. kopplingen krig, rättstat och affärsstat är intressant. Kanske är det ett misstag att söka skillnaderna mellan dessa sfärer. Kanske är det likheterna och samverkan som bör sökas. På något plan verkar uppdelningen – som kan tolkas som en läxa vandringen i den mörka dalen under 1930/40-talet – att luckras upp i kanterna.

Kan inte minnas vilken av de neokonservativa tänkarna i USA som pratat om att världen håller på att normaliseras. Vi är tillbaka till social darwinismen igen. Tänk om det vi lärt känna som social rättvisa och reglerade marknader har varit en bubbla. Tanken är skrämmande.


Kommentar av Claes-Mikael Jonsson 2010-02-03, klockan 14:12

Så okunnig jag nu är har tanken på skillnaden/relationerna mellan affärer och krig, rättsstat och affärsstat tagit upp mycket av min vakna tid de senaste två åren.

Många internationella politiker och organisationer (öppna som slutna)
har inget problem med att politik och affärer flyter ihop i en ny symbios; ett nytt globalt system.

Problemen med ett affärsgenerererat samhälle är att lagarna är till för företagen (och ofta av företagen!) och konsumenterna/massan får hänga med. Så gott det går.

Det internationella samhälle som förespråkas av globala tankesmedjor är mycket likt det vi sett på historiens bakgator.

(Informella halvt privata korridoröverenskommelser, polare som rider på systemet, gräddfiler, en dov och oinformerad massa som flyttas runt och sövs med missvisande info...)


Kommentar av Janne 2010-02-02, klockan 18:06
Blogg info


Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen

Personlig information
Jag arbetar i avtalsgruppen på LO. Arbetsrätt och EG-rätt finns på tallriken, men jag gillar att tycka till om stort och smått. Lyckas bloggen provocera eller väcka en tanke har målet med bloggen uppnåtts.

Fler bloggar
EU - en slump?
2010-01-31 / 15:57
En julsaga om direktörn - del 1
2009-12-14 / 15:16
Malmström – ulv i helylledräkt?
2009-11-21 / 19:11
Fria tankar om direkt effekt
2009-11-07 / 14:13
Lissabonfördraget har flaxat färdigt
2009-11-03 / 18:47

 bloggarkiv
Senast kommenterat
EU - en slump?
Janne
2010-02-18 / 02:33
EU - en slump?
sia
2010-02-06 / 22:08
EU - en slump?
JANNE
2010-02-03 / 22:55
EU - en slump?
Claes-Mikael Jonsson
2010-02-03 / 14:12
EU - en slump?
Janne
2010-02-02 / 18:06
Malmström – ulv i helylledräkt?
JANNE
2009-11-27 / 10:21
Malmström – ulv i helylledräkt?
Erik Johansson
2009-11-24 / 16:30
Malmström – ulv i helylledräkt?
Eva Andersson
2009-11-23 / 11:41
Malmström – ulv i helylledräkt?
Olle Ljungbeck
2009-11-22 / 10:07
Fria tankar om direkt effekt
rickard
2009-11-14 / 21:44