Start Bloggregler Blogga in RSS Kontakt / om oss
sök
Jonas Berggren
Svenskt Näringsliv
Lena Ek (C)
Centerpartiet
Göran Färm (S)
Socialdemokraterna
Gunnar Hökmark (M)
Moderaterna
Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen
Isabella Lövin (MP)
Miljöpartiet de gröna
Marit Paulsen (FP)
Folkpartiet
Alf Svensson (KD)
Kristdemokraterna
Eva-Britt Svensson (V)
Vänsterpartiet
Marita Ulvskog (S)
Socialdemokraterna
Bloggsida för Claes-Mikael Jonsson (LO)
Malmström – ulv i helylledräkt?
Skrivet av Claes-Mikael Jonsson (LO) 2009-11-21, klockan 19:11

Personer och positioneringar. Vem skall skickas till kommissionen?Plötsligt blir EU spännande. Bakom de nya fixstjärnornas fasad kan det vara intressant att granska politiken. Är Cecilia Malmström - den borgerliga regeringens kandidat till kommissionen - så helylle som det verkar?

På ytan har Malmström ett grundmurat intresse för det okontroversiella. Hon är för mänskliga rättigheter (leta upp en politiker bland de etablerade partierna som är emot mänskliga rättigheter). Malmström vill få slut europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg (hitta en politiker i Sverige som tycker flyttandet är klokt – särskilt i klimatdebatten). Hon vill också att EUs budgetarbete skall moderniseras (och igen – hitta en politiker som vill att budgetarbetet blir mindre modernt).

 

Med ett leende på munnen och varm utstrålning är Malmström sympatisk. Men den som skrapar lite på fasaden finner snart sprickor. Och tittar man noggrant kan man snart se kontroversiella, och i vissa avseenden extrema, ståndpunkter. Malmström har drag av ulv – väl dold i en antydan till gemytlig göteborgsdialekt.

 

Människor skall mätas i sina handlingar. Avsikter och välformulerade tankar väger tunt på den yttersta dagen. När den politiska gärningen som parlamentariker skall granskas är röstknappen central. Har man stött ett ändringsförslag? Ja eller nej? Röstlistan ljuger inte. Din karaktär som politiker blir tydlig när röstlistan granskas.

 

Ett centralt ögonblick i Malmströms period i europaparlamentet var omröstningen i tjänstedirektivet. Ett av de mest kontroversiella direktivförslag som lagt fram de senaste 10 åren. Konstruktionen byggde på en ursprungslandsprincip (dvs ett företag skall tillämpa hemlandets lagar även när det är verksamt i ett annat land – polska företag tillämpar polska regler när de är verksamma i Sverige).

 

Ursprungslandsprincipen skulle ha gjort gemensamma regler onödiga eftersom man alltid skulle respektera varandras regler. Efter en tid föll ursprungslandsprincipen. Det orimliga blev uppenbart – hur kan man säkerställa konkurrens på lika villkor när tillämpningen av 27 olika lagar kan bli aktuella på en arbetsplats? Hur förhindrar man att företag etablerar sig i länderna med de lägsta kraven och bedriver verksamhet med dessa villkor i länder med högre standarder? Ursprungslandsprincipen skulle ha blivit ett steg mot ett sk ”race to the bottom”. En stor majoritet röstade därför ner principen – förutom Cecilia Malmström.

 

Med Malmströms ord var ursprungslandsprincipen ”listig på det sättet att den skapar en verklig inre marknad utan diskriminering”. Vänder man lite på orden inser man snabbt att Malmströms ”verkliga inre marknad” är en marknad där lagstiftarna konkurrerar om företagens gunst genom minst ingripande regelverk.

 

Inte ens i USA finns en ursprungslandsprincip. Den New Yorkare som skall bedriva tjänsteverksamhet i Maine får anpassa verksamheten till de krav som finns där. Århundraden av visdom - ”when in Rome do as the Romans” - hade gått Malmström förbi.

 

Malmström beklagade också att socialpolitiken undantogs från tjänstedirektivets tillämpningsområde. Hon befarade protektionism. Att undantaget syftade till att undvika EUs inblandning på områden där kompetensen är obefintligt intresserade inte Malmström. Från tjänstedirektivets tillämpningsområde stakade en stor majoritet i europaparlamentet ut områden som inte skulle falla inom direktivet. Områden som alltid ansets ligga tryggt förankrade inom medlemsstaternas kompetens såsom arbetsrätt, socialförsäkringar och välfärdsfrågor. Men i Malmströms värld skulle alltså även dessa frågor dras in i direktivet.

 

Malmströms europapolitiska vision är inte uppenbar. Förutom att hon gärna vill vara omtyckt av alla. Men att döma av hennes agerande i tjänstedirektivsomröstningen kan man föreställa sig ett federalistisk Europa. Ett EU som utvecklas till nationalstat. Ett EU som får kompetens att reglera alla politikområden. Spänningen mellan det nationella och det gemensamma verkar inte existera i Malmströms värld.

 

Hon ger intryck av att vara en naiv federalist – men jag kanske har fel. Det får framtiden utvisa. Men det skulle förvåna mig mycket om hon ställer sig i vägen. I Malmström har Barroso fått en hängiven ja-sägare. För den som vill backa tillbaka EU från kontroversiella områden som bör regleras i medlemsstaterna blir Malmström sannolikt en ulv.

 

 


skriv kommentar | skicka texten vidare | skriv ut
Kommentarer:

Den som behöll leendet längst fick jobbet.

Alla i "global governance" -systemet gör inte policy,
vissa är glada sekretarare!

Malmström sannolikt en ulv i kofta.
Ulvar bakom pansarglasögon gör policy.

Såg ni att alla kandidater är Bilderbergare?

Ja, alla globalpartister är Bilderbergare och slutna korporatisterkonferenser är deras version av demokrati.
These Corporate players are "too big to stand on their own two feet."
Too big to succeed.

Det här systemet exponeras i all hast:
Globalismens egentliga parlament.

Var med och hjälp dessa spelare "ta barnbarnen på promenad" i stället för att försöka styra vår värld genom slutna organ.

Jag tror inte Malmström och Olofsson och resten förstår vilka lekar de gett sig in på.

Då skulle de sluta le ganska snart


Kommentar av JANNE 2009-11-27, klockan 10:21

Malmström är naturligtvis eurokratfederalist (fp). För sådana är det ett framsteg ju mer beslut som tas på EU-nivå. Den som står ut kan fördjupa sig i hennes EU-parlamentsgrupp ALDE:s gemensamma partiprogram.

Under namnet "Priorities" kräver ALDE bl.a. följande: punkt 2: global makt åt EU; punkt 6: gemensam ekonomisk politik, bl.a. "förstärkt ekonomisk styrning efter införandet av euron".


Kommentar av Erik Johansson 2009-11-24, klockan 16:30

Cecilia Malmström är ett utmärkt val för dem som önskar ytterligare en ja-sägare i Bryssel. Hon tillhör den grupp av EU-centralister som tycker att att stora länder inom EU ska kunna påtvinga mindre länder sin vilja, att rundgången av pengar via EU-kommissionen ska fortsätta och helst öka, att medlemsländernas väljare ska hållas på behörigt avstånd från besluten, dvs. inte kunna påverka dem, samt att alla som är anställda eller förtroendevalda inom EU ska ha så gynnsamma ekonomiska villkor att kostar dem för mycket att resa kritik mot systemet som sådant.

Cecilia Malmström är verkligen inte ensam i EU-toppen om dessa åsikter. Därför kommer hon heller aldrig att kunna uträtta något, precis som Margot W. Sverige förtjänar bättre än en ny "helylles" gullig ja-sägare.


Kommentar av Eva Andersson 2009-11-23, klockan 11:41

I Sverige bedömer inte media personer efter deras gärningar utan bara efter deras retorik. Följande personer är katastrofer som får skrodera helt fritt utan minsta kritik från medierna. Kalle Bildt - den internationella scenens största narr. Margot Wallström som aldrig missar en sekund att tala om hur förträfflig hon är.

Har myntat begreppet deltagardemokrati som om inte demokrati förutsätter deltagande från folket. Cecilia Malmström vars första ord var att hon hoppades på Lissabonfördraget för då försvinner vetorätten. Alla dessa är antidemokrater och elitister. De eftersträvar en auktoritär stat och inte demokrati. Därför är de fiender till folket.


Kommentar av Olle Ljungbeck 2009-11-22, klockan 10:07
Blogg info


Claes-Mikael Jonsson (LO)
Landsorganisationen

Personlig information
Jag arbetar i avtalsgruppen på LO. Arbetsrätt och EG-rätt finns på tallriken, men jag gillar att tycka till om stort och smått. Lyckas bloggen provocera eller väcka en tanke har målet med bloggen uppnåtts.

Fler bloggar
EU - en slump?
2010-01-31 / 15:57
En julsaga om direktörn - del 1
2009-12-14 / 15:16
Malmström – ulv i helylledräkt?
2009-11-21 / 19:11
Fria tankar om direkt effekt
2009-11-07 / 14:13
Lissabonfördraget har flaxat färdigt
2009-11-03 / 18:47

 bloggarkiv
Senast kommenterat
EU - en slump?
Janne
2010-02-18 / 02:33
EU - en slump?
sia
2010-02-06 / 22:08
EU - en slump?
JANNE
2010-02-03 / 22:55
EU - en slump?
Claes-Mikael Jonsson
2010-02-03 / 14:12
EU - en slump?
Janne
2010-02-02 / 18:06
Malmström – ulv i helylledräkt?
JANNE
2009-11-27 / 10:21
Malmström – ulv i helylledräkt?
Erik Johansson
2009-11-24 / 16:30
Malmström – ulv i helylledräkt?
Eva Andersson
2009-11-23 / 11:41
Malmström – ulv i helylledräkt?
Olle Ljungbeck
2009-11-22 / 10:07
Fria tankar om direkt effekt
rickard
2009-11-14 / 21:44